Strefa Rodzica

Orientacyjny plan dnia

Przedstawiamy tygodniowy rozkłąd zajęćw naszej placówce

GodzinyPONWTŚRCZWPT
7:00 - 8:30SCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWASCHODZENIE ŚIĘ DZIECI, ZABAWA INDYWIDUALNA I GRUPOWA
9:00-9:30POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.POWITANIE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.
9:35 - 11:00ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.ZAJĘCIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.
11:00 - 12:00SPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZUSPACER/ ZABAWA NA ŚWIERZYM POWIETRZU
12:00 - 12:30CZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIADCZYNNOSCI HIGIENICZNE. OBIAD
13:00 - 14:00CZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNECZAS ODPOCZYNKU W PRZEDSZKOLU. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE
14:00 - 15:30ZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREKZAJĘCIA DODATKOWE.KACIKI ZAINTERESOWAŃ. PODWIECZOREK
16:00 - 17:30WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.WSPÓLNE PODSUMOWANIE DNIA. ZABAWA SWOBODNA/SPACER. ŻEGNAMY SIĘ.