Zapisz dziecko

Pobierz formularz zapisu

albo

Wypełnij formularz tu

Proszę wpisać Imię i nazwisko Dziecka.
/ / Proszę podać Datę urodzenia.
Proszę wpisać PESEL.

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
Adres zameldowania
Proszę wpisać Ulicę
Proszę wpisać Numer domu.
Proszę wpisać Numer lokalu.
Proszę wpisać Kod pocztowy.
Proszę wpisać Miejscowosć.
Adres zamieszkania
Proszę wpisać Ulicę
Proszę wpisać Numer domu.
Proszę wpisać Numer lokalu.
Proszę wpisać Kod pocztowy.
Proszę wpisać Miejscowosć.

Proszę wpisać Telefon domowy.
Proszę wpisać Email.

Proszę wpisać Imię i nazwisko Ojca lub prawnego opiekuna dziecka.
Proszę wpisać Telefon kontaktowy Ojca lub prawnego opiekuna dziecka.
Proszę wpisać Numer i seria dowodu osobistego Ojca lub prawnego opiekuna dziecka.
Proszę wpisać Miejsce pracy Ojca lub prawnego opiekuna dziecka.
Proszę wpisać Zawód Ojca lub prawnego opiekuna dziecka.
Proszę wpisać Imię i nazwisko Matki lub prawnej opiekunki dziecka.
Proszę wpisać Telefon kontaktowy Matki lub prawnej opiekunki dziecka.
Proszę wpisać Numer i seria dowodu osobistego Matki lub prawnej opiekunki dziecka.
Proszę wpisać Miejsce pracy Ojca lub prawnego opiekuna dziecka.
Proszę wpisać Zawód Matki lub prawnej opiekunki dziecka.
Proszę wpisać Imię i nazwisko, wiek rodzieństwa.

Upoważnienie

Do Odbioru mojego Dziecka upoważniam następujące Osoby:

Proszę wpisać Imię i nazwisko oraz Numer i Seria Dowodu Osobistego.
Proszę wpisać Imię i nazwisko oraz Numer i Seria Dowodu Osobistego.
Proszę wpisać Imię i nazwisko oraz Numer i Seria Dowodu Osobistego.
Proszę wpisać Imię i nazwisko oraz Numer i Seria Dowodu Osobistego.
Proszę podtwierdzić.

Informacje o dziecku
Czy dziecko uczęszczało do innego przedszkola?
Czy dziecko śpi w ciągu dnia?
Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?
W jakich godzinach będzie przebywało w przedszkolu?
Czy dziecko wykazuje uzdolnienia w kierunku plastycznym, muzycznym, językowym, matematycznym, ruchowym?
Uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za waźne.

Informacje o stanie zdrowia dziecka
Jakie choroby przebyło dziecko?
Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalisty?
Czy dziecko jest alergikiem?
Zlecenia zawarte z dietą

Oczekiwania rodziców
Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do przedszkola?
Proszę podtwierdzić.
Proszę podtwierdzić.