Zajęcia

Organizacja

Do naszej placówki zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.
Dzieci odnajdują się w grupach ze względu na wiek:

Drużyna Kabi cubbi2 Drużyna Sani sunni05 Drużyna Tami tummi04

Grupy liczą od 10 do 18 dzieci.
Dzięki temu wychowawca może rozpoznać indywidualne potrzeby każdego dziecka, oraz optymalnie wspierać jego rozwój.

Orientacyjny rytm dnia w przedszkolu:

07.00 – 08.45 Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się, śpiewamy, oglądamy książki, bawimy się. Pracujemy indywidualnie z dzieckiem wspierając jego rozwój. Prowadzimy zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Pracujemy w małych zespołach, utrwalamy poznane treści. Udzielamy krótkich informacji na temat dziecka. Przygotowujemy się do śniadania, wdrażamy nawyki higieniczne.
08.45 - 09.15 Śniadanie - zwracamy uwagę na kulturalne spożywanie posiłków.
09.15 - 11.00 Uczestniczymy w zajęciach i zabawach dydaktycznych, zajęciach dodatkowych, zajęciach indywidualnych.
11.00 - 12.15 Uczestniczymy w zajęciach i zabawach dydaktycznych, zajęciach dodatkowych oraz zajęciach indywidualnych.
12.15 - 12.45 Czynności higieniczne oraz obiad – kulturalne spożywanie posiłków.
12.45 - 14.00 Czas odpoczynku w przedszkolu, zajęcia relaksacyjne. Grupa najmłodsza odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, grupy starsze – słuchanie opowiadań, baśni, zajęcia relaksacyjne, zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza i rozwijająca, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.
14.00 - 16.00 Zajęcia dodatkowe, kącik zainteresowań, podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłków.
16.00 - 18.00 Praca indywidualna, zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu, zabawy według indywidualnych zainteresowań. Żegnamy się – do zobaczenia!