Zajęcia

Założenia programowe

"Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem .
To czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,. nie zrobimy już nigdy.
Stymulowanie rozwoju dla dziecka jest łatwiejsze od
liczenia późniejszych wad."

doc.dr. Maria Kielar

 

Wiek przedszkolny to okres bardzo ważny okres dla rozwoju osobowości każdego dziecka. Jest to wiek w którym poszczególne sfery rozwoju fizycznego, intelektualnego, psychicznego,
społecznego oraz emocjonalnego osiągają odpowiedni poziom dojrzałości. Dziecko poznaje samego siebie i własne możliwości.

Dlatego tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, wspieramy jego indywidualność.

Realizując działania wychowawcze:

  • wspomagamy wszechstronny rozwój osobowości dziecka, uwzględniając indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania,
  • propagujemy zdrowy styl życia,
  • wyrabiamy wrażliwość na potrzeby innego człowieka,
  • uczymy współpracy, tolerancji i szacunku,
  • uwrażliwiamy na piękno i estetykę otaczającego świata.

Przekaz treści wychowawczych realizujemy poprzez:​

  • gry i zabawy,
  • dyskusje na forum grupy,
  • twórczość plastyczną i artystyczną,
  • wycieczki tematyczne,
  • scenki improwizowane.

Nasz pracowity dzień:

07.00 – 08.45 Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, śpiewamy, oglądamy książki, bawimy się. Pracujemy indywidualnie z dzieckiem wspierając jego rozwój. Prowadzimy zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Pracujemy w małych zespołach, utrwalamy poznane treści.Udzielamy krótkich informacji na temat dziecka. Przygotowujemy się do śniadania, wdrażamy nawyki higieniczne.
08.45 - 09.15 Śniadanie - zwracamy uwagę na kulturalne spożywanie posiłków.
09.00 - 11.00 Uczestniczymy w zajęciach i zabawach dydaktycznych, zajęciach dodatkowych, zajęciach indywidualnych.
11.00 - 11.45 Bawimy się na placu zabaw, idziemy na spacer, obserwujemy najbliższe otoczenie przyrodnicze i społeczne – jeśli pogoda na to pozwala. Wdrażamy nawyki higieniczne.
12.00 - 12.30 Obiad - kulturalne spożywanie posiłków.
12.30 - 15.00 Grupa najmłodsza odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, grupy starsze - słuchanie opowiadań, baśni, zajęcia relaksacyjne, zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza i rozwijająca, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.
15.00 - 15.30 Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłków.
15.30 - 18.00 Praca indywidualna, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy według indywidualnych zainteresowań. Żegnamy się – do zobaczenia!