Wychowanie

Założenia wychowawcze

Nasze podejście wychowawcze opiera się na zasadach:

 • szacunku do dziecka, jako osoby.
 • akceptacji i wspieraniu jego indywidualności.
 • propagowaniu idei wolności, samodzielności i współpracy w procesie edukacji.
 • dialogu z dzieckiem
 • słuchania dziecka, odczytywania i zaspokajania jego potrzeb, kiedy o to prosi i tego potrzebuje
 • organizowania, uporządkowania codziennych czynności, które ma wspierać poczucie bezpieczeństwa dziecka
 • regularności i przewidywalności zdarzeń

Niezwykle ważną rzeczą w naszej pracy z dziećmi najmłodszymi jest ustalenie indywidualnego rytmu każdego dziecka, w oparciu o nasze obserwacje oraz szczegółowe informacje rodziców. Dzięki niemu dziecko jest przyzwyczajane do naturalnego porządku jedzenia, aktywności i wypoczynku. Czuję się bezpiecznie – w przewidywalnym schemacie dnia.

W naszej placówce nie uznajemy kary jako metody wychowawczej. Jako alternatywę stosujemy:

 • wspólne odkrywanie lub wskazanie dziecku pomocnej metody w rozwiązaniu danej sytuacji.
 • wyrażenie swojej stanowczej dezaprobaty dla złego zachowania, przy zachowaniu postawy szacunku do dziecka
 • wyrażenie swoich uczuć i oczekiwań w związku z zaistniałą sytuacją.
 • rozmowę z dzieckiem o konsekwencjach danej sytuacji
 • zaproponowanie wyboru przy rozwiązaniu sytuacji związanej ze złym zachowaniem