Wychowanie

"Sens wychowania polega na tym, by to, co tkwi
dobrego w człowieku świadomie umocnić i utwierdzić,
dostarczając mu wiedzy, przeżyć i doświadczeń."
Krystyna Nowak-Grobelna

 

Kadra pedagogiczna to osoby profesjonalnie przygotowane do pracy z dziećmi.
Posiadają wyższe wykształcenia pedagogiczne oraz kursy doskonalące. Stosują nowoczesne metody nauczania.
​Wychowanie dziecka w naszej placówce zmierza do jego wszechstronnego rozwoju oraz kształtowania norm i zasad pomocnych w dorosłym życiu.

 

W naszym przedszkolu dziecko:

 • wyzwoli własną aktywność,
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności dzięki twórczym metodom pracy,
 • będzie kreatywnie wyrażać własne myśli i doświadczenia ,
 • pozna swoje prawa i obowiązki,
 • będzie czuło się bezpiecznie w życzliwej atmosferze,
 • przygotuje się do podjęcia nauki w szkole

Zadaniem naszego przedszkola jest:

 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi,
 • przekazywanie wiedzy z różnych dziedzin,
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,
 • wyrabianie sprawności ruchowej poprzez gry, zabawy, ćwiczenia gimnastyczne,
 • poznawanie sensu symboli i znaków,
 • wprowadzenie dziecka w świat wartości takich jak – dobro, prawda, piękno, miłość, szacunek.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod:

 • wczesnej nauki czytania P.Domana
 • prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • dobrego startu M.Bogdanowicz
 • kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • gimnastyki twórczej R. Orffa i Labbana
 • pedagogiki zabawy KLANZA
 • wybranych elementów pedagogiki Marii Montessori

Realizujemy podstawę programową MEN.