Oferta

Przedszkole Gumiś Przedszkolem Publicznym od września 2016 r.

W związku z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy zezwalającą na założenie przedszkola publicznego, od września przekształciliśmy się z placówki niepublicznej na publiczną.
Obowiązują zasady przedszkola publicznego, tzn. pięć godzin dziennie pobytu dziecka będzie bezpłatne, koszt każdej kolejnej godziny to 1 zł, plus stawka żywieniowa.

Zapraszamy dzieci, które we wrześniu będą miały ukończone 2,5 roku.

Zapisy trwają, ilość miejsc ograniczona.

Zajęcia papronowane w naszym przedszkolu są dostosowane do ​rozwoju poznawczego, społecznego,
emocjonalnego, fizycznego dzieci oraz ich potrzeb edukacyjno - wychowawczych.


Przyjmujemy dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy indywidualne zajęcia terapeutyczne.

 

Zajęcia zgodne z podstawą programową MEN oraz: